Lidosta “Rīga” modernizēs sprāgstvielu atklāšanas sistēmu bagāžas apstrādē

Turpinot drošas un videi draudzīgas lidostas infrastruktūras attīstības projektus, lidosta “Rīga”, izmantojot ES Kohēzijas fonda finansējumu, iegādāsies jaunu sprāgstvielu atklāšanas sistēmu.

Jaunās trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas uzstādīšana un integrācija ļaus būtiski stiprināt aviācijas drošību. Jauna standarta ieviešanu paredz arī Eiropas Komisijas regulas prasības, kas lidostai jāizpilda līdz 2023. gada 1. septembrim.

Ar publiskā iepirkuma uzvarētāju – personu apvienību “Corporate Systems” un “SureScan Corpo”  noslēgtais līgums 3,28 miljonu eiro vērtībā par jaunākā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas ieviešanu paredz attiecīgo rentgena iekārtu iegādi, integrāciju lidostas bagāžas apkalpošanas infrastruktūrā un uzturēšanu.

Pašlaik lidosta gatavojas arī esošo bagāžas konveijeru sistēmas nomaiņai, lai to pielāgotu Trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtām. Jaunajai sprāgstvielu atklāšanas sistēmai jāsāk darboties līdz 2023. gada 1. septembrim.

ES Kohēzijas fonda projektā “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” ietvaros lidosta “Rīga” īsteno vērienīgus lidlauka un lidostas teritorijas infrastruktūras attīstības darbus. Lidostā izbūvēts otrs ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš, kas palīdzēs mazināt CO2 emisijas, manevrēšanas ceļos ierīkotas ass ugunis, tādejādi sperot pirmo soli, lai lidostā ieviestu inovatīvo “seko zaļajam” (follow the greens) gaisa kuģu vadības sistēmu, kā arī izbūvēts neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukums.

Tāpat ar KF atbalstu pārbūvēti lidostas publiskās daļas pievedceļi, modernizēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma un apgaismojuma infrastruktūra.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī. 2017.gada 3.jūlijā lidosta saņēma pozitīvu Eiropas Komisijas (EK) lēmumu par projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.

 

Logo ieguldījums tavā nākotnē