Lidostā “Rīga” piegādāta jaunā sprāgstvielu atklāšanas sistēma

Turpinot drošas un videi draudzīgas lidostas infrastruktūras attīstības projektus, lidostai “Rīga” piegādāta jaunā sprāgstvielu atklāšanas sistēma un notiek tās uzstādīšanas un integrācijas darbi.

Trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēma ļaus būtiski stiprināt aviācijas drošību, turklāt jaunākā standarta ieviešanu paredz arī Eiropas Komisijas regulas prasības, kas lidostai jāizpilda līdz 2023. gada 1. septembrim.

Modernizētās sprāgstvielu atklāšanas sistēmas projektu lidosta “Rīga” īsteno, izmantojot ES Kohēzijas fonda finansējumu. Sistēmu piegādā personu apvienība “Corporate Systems” un “SureScan Corpo”, un ar to noslēgtais līgums 3,28 miljonu eiro vērtībā paredz attiecīgo rentgena iekārtu iegādi, integrāciju lidostas bagāžas apkalpošanas infrastruktūrā un uzturēšanas darbus.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016. gada 27. decembrī. 2017. gada 3. jūlijā lidosta saņēma pozitīvu Eiropas Komisijas (EK) lēmumu par projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 11 484 765 eiro un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.

Logo ieguldījums tavā nākotnē