Lidostā “Rīga” rekonstruēs daļu skrejceļa un izbūvēs jaunu ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļu

Izmantojot Kohēzijas fonda finansējumu un pašu līdzekļus, 2020.gada jūnijā lidostas "Rīga" lidlaukā uzsākti vērienīgi būvdarbi - skrejceļa seguma rekonstrukcija un otrā ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa izbūve.

Lidlauka infrastruktūras asfalta seguma maiņa tiks veikta 5,7 kilometru kopgarumā – 5 kilometri skrejceļa sānu drošības joslām vairāk nekā 7 metru platumā un atsevišķam 660 metru posmam visā skrejceļa platumā. Būvdarbu ietvaros ietilpst arī drenāžas sistēmas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kā arī skrejceļa uguņu sistēmas atjaunošana, horizontālā marķējuma uzklāšana un teritorijas apzaļumošana. Kopējās projekta izmaksas ir 4,5 miljoni eiro.

Savukārt Kohēzijas fonda finansētā projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros lidlaukā tiks izbūvēts otrais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš. Tādejādi tiks saīsināta gaisa kuģu pārvietošanās nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā, būtiski samazinot uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzumu un laiku, kas savukārt mazinās CO2 emisiju apjomus lidostā «Rīga». Kopējā būvdarbu summa ir 2,5 miljoni eiro.

“Droša un attīstīta infrastruktūra ir viena no svarīgākajām lidostu konkurences priekšrocībām. Tāpēc esam gandarīti, ka valdība ir atbalstījusi lidostas ieceri valsts sniegto atbalstu izmantot svarīgāko investīciju projektu turpināšanai – skrejceļa rekonstrukcijai,  otrās ātrās nobrauktuves izbūvei, jaunā kravu perona un Kohēzijas fonda finansēto projektu pabeigšanai. Tas ir tālredzīgs ieguldījums nākotnei, kas ļaus lidostai “Rīga” nostiprināt savu pozīciju gan pasažieru, gan kravu pārvadājumos, sekmējot uzņēmuma veiksmīgu atgriešanos tirgū pēc krīzes beigām,” norāda lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Darbus veiks konkursa rezultātā izvēlētā ceļu būves firma SIA “Binders”,  un projektā paredzētajam būvniecības apjomam jābūt izpildītam trīs mēnešu laikā.

Darbi tiks veikti specifiskā darbu organizācijas režīmā, jo plašo būvdarbu galvenais nosacījums ir neradīt pārtraukumus vai citus apgrūtinājumus lidlauka darbībai. Tāpēc visi būvdarbu tehnoloģiskie procesi lidlauka teritorijā notiks tikai naktīs, lidojumu starplaikā. Šajā periodā tiks organizēta arī materiālu piegāde, būvtehnikas un mehānismu loģistika.

“Atšķirībā no būvdarbu norisēm uz ceļa, lidlaukā vairāki darbu tehnoloģiskie procesi tiks organizēti vienā piegājienā. Vienlaicīgi secīgi notiks asfalta esošā seguma frēzēšana un jaunā seguma ieklāšana.  Pēc šāda principa notiks arī jaunā manevrēšanas ceļa būvniecība: vienas nakts laikā viena pēc otras tiks veiktas vairākas darbības - esošās grunts norakšana, smilts drenējošās kārtas izbūve un šķembu pamatu kārtas izbūve,” skaidro “Binders” valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja.

Jau vēstīts, ka vienlaikus ar šiem projektiem lidostā “Rīga” turpinās arī jaunā kravu perona un helikopteru nosēšanās laukuma būvniecība, savukārt ar Kohēzijas fonda atbalstu turpinās manevrēšanas ceļu aprīkošana ar ass līnijas ugunīm, kas ir priekšnosacījums, lai lidostā ieviestu inovatīvo “seko zaļajam” (follow the greens) gaisa kuģu vadības sistēmu.

Savukārt projekta aktivitātē, kas paredz publiskās teritorijas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un Muzeja ielas pārbūvi paredzēts izbūvēt vides pieejamības risinājumus, kā arī sakārtot lietus kanalizācijas sistēmu, uzlabot satiksmes drošību un samazināt piesārņojošo vielu emisiju apjomu. Projekta rezultātā tiks arī novērsta publisko teritoriju applūšana spēcīgu lietusgāžu laikā.

Bez iepriekš minētā, KF līdzfinansētā projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros ir paredzēts arī uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī, bet 2017.gada 3.jūlijā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas (EK) lēmums par projekta valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais KF projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un lidostas “Rīga” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro. 

Logo ieguldījums tavā nākotnē