Lidosta “Rīga” uzsāk Kohēzijas fonda atbalstītā modernizācijas projekta aktīvās īstenošanas fāzi

Starptautiskā lidosta “Rīga” ir uzsākusi Kohēzijas fonda (KF) atbalstītā lidostas modernizācijas projekta aktīvās īstenošanas fāzi, septembra beigās noslēdzot pirmo iepirkumu peronu manevrēšanas ceļu ass līnijas uguņu ierīkošanai un integrācijai esošajā lidlauka uguņu vadības sistēmā. 

Lidosta arī turpina darbu pie apjomīgās dokumentācijas izstrādes pārējiem projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) ietvaros plānotajiem iepirkumiem, lai īstenotu projektā iecerētos infrastruktūras attīstības pasākumus un sasniegtu izvirzītos mērķus drošības paaugstināšanai un vides prasību pilnveidošanai lidostā.

Jau vēstīts, ka ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu paredzēts uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Tāpat ar KF atbalstu plānots īstenot pasākumus lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai: izbūvēt peronu manevrēšanas ceļa ātro nobrauktuvi un modernizēt manevrēšanas ceļus, pārbūvēt lidlauka publiskās daļas pievedceļus, rekonstruēt tehniskā servisa ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī. 2017.gada 3.jūlijā lidosta saņēma pozitīvu Eiropas Komisijas (EK) lēmumu par projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) valsts atbalsta paziņojumu. 

Pieejamais kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 12 675 578 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” finansējums – ne mazāk kā 1 901 337 eiro.

Logo ieguldījums tavā nākotnē