Lidostas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Identifikācijas Nr. AK-19/121)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Lidostas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. AK-19/121).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 3. jūlijam plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019.gada 22.jūlijā apstiprināta līguma slēgšana ar AAS “BALTA” ar līguma summu 54 228,00 EUR (bez PVN).