“Lidostas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/19)

26/05/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Lidostas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/19).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 6. maijam plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51971

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2021. gada 26. maijā apstiprināta darījuma slēgšana ar AAS “BALTA” ar darījuma summu 78 000,00 EUR (bez PVN).