Lidostas pievadceļu infrastruktūras attīstības scenāriju analīze un rekomendāciju izstrāde (Identifikācijas Nr. CA-19/159)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Lidostas pievadceļu infrastruktūras attīstības scenāriju analīze un rekomendāciju izstrāde” (Identifikācijas Nr. CA-19/159).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 29. martam plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 14.1. un 14.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas biedrībai “Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija” par kopējo darījuma summu 30 000.00 EUR (bez PVN).