„Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/25)

14/10/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Lidostas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/25).

Veikti grozījumi cenu aptaujas noteikumos. 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 2. oktobrim plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 13.1. un 13.2 punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Grozījumi Nr. 1

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas AAS “Balta” par kopējo darījuma summu 21 963.51 EUR (bez PVN).