„Liftu un eskalatoru remonta pakalpojums” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/62)

16/07/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Liftu un eskalatoru remonta pakalpojums”(Identifikācijas Nr. RIX 2021/62).

Veikti grozījumi cenu aptaujas noteikumos un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 22. jūnijam plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Tatjana Jakimova
T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56858

 

Cenu aptaujas rezultāti:

1.iepirkuma daļā līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “SCHINDLER LIFTS” par kopējo darījuma summu 15000,00 EUR (bez PVN).

2.iepirkuma daļā cenu aptauja ir pārtraukta.

3.iepirkuma daļā cenu aptauja ir pārtraukta.