“Mēbeļu piegāde” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/66)

16/09/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Mēbeļu piegāde (Identifikācijas Nr. RIX 2021/66).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 28. jūnijam plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53131

Atklāta konkursa rezultāti: Pamatojoties uz Iepirkumu procedūras IP 1233 P 2.6.5.punktu un atklāta konkursa „Mēbeļu piegāde” (identifikācijas Nr.RIX 2021/66) nolikuma 11.2.2.3.punktu, izbeigt Konkursu, jo iesniegti Konkursa nolikumam neatbilstoši piedāvājumi.