“Medicīnisko un ambulatoro pakalpojumu sniegšana VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""” (Identifikācijas Nr. AK-20/181)

25/09/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Medicīnisko un ambulatoro pakalpojumu sniegšana VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""” (Identifikācijas Nr. AK-20/181).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 2. septembrim plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Tatjana Jakimova
T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 22. septembrī apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Medicīnas sabiedrība “ARS”” ar kopējo darījuma summu 599 911.68 EUR (bez PVN).