„Neparedzēto ārējo inženiertīklu remontdarbi un avārijas novēršanas darbi” (identifikācijas Nr. RIX 2021/58)

02/08/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Neparedzēto ārējo inženiertīklu remontdarbi un avārijas novēršanas darbi” (identifikācijas Nr. RIX 2021/58).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 5. jūlijam plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Tatjana Jakimova
T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58364

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2021.gada 2.augustā apstiprināta darījumu slēgšana ar SIA "Ostas celtnieks" ar kopējo darījumu summu līdz 85 000,00 EUR (bez PVN).