„Papildus galdu un papildus sagatavošanās galdu iegāde VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" drošības kontrolpunktiem” (Identifikācijas Nr. CA-20/220)

08/12/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Papildus galdu un papildus sagatavošanās galdu iegāde VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" drošības kontrolpunktiem” (Identifikācijas Nr. CA-20/220).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 26. novembrim plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 18.1. un 18.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Aviācijas drošības nodaļas vadītājs Kārlis Dombrovskis
T: 28331143, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “KENDA” par kopējo darījuma summu 10 265.00 EUR (bez PVN).