"Par juridisko pakalpojumu sniegšanu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” interešu aizstāvībā kasācijas instances tiesā “flyLAL-Lithuanian Airlines” prasībā pret AS “Air Baltic Corporation” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (SP-20/164)

16/06/2020

"Par juridisko pakalpojumu sniegšanu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” interešu aizstāvībā kasācijas instances tiesā “flyLAL-Lithuanian Airlines” prasībā pret AS “Air Baltic Corporation” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ar trešajām personām AB “ŽIA Valda”, AB “VA REALS”, UAB “Indeco: Investment and Development” un UAB “Sanitex” par prettiesisku darbību pārtraukšanu un zaudējumu atlīdzības piedziņu" (Identifikācijas Nr. SP-20/164)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas zvērinātu advokātu birojam "COBALT" par kopējo darījuma summu 30 000.00 EUR (bez PVN).