„Pasta un kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/22)

06/05/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Pasta un kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/22).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 9. aprīlim plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 11.1. un 11.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Lietvedības nodaļas vadītāja Iveta Kadiķe

T: 67207678, 29129252, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Cenu aptaujas rezultāti:

Iepirkuma daļā Nr. 1 apstiprināta darījuma slēgšana ar VAS “Latvijas Pasts” ar kopējo darījuma summu līdz 6250.00 EUR (bez PVN);

Iepirkuma daļā Nr. 2 apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “DHL Latvia” ar kopējo darījuma summu līdz 6250.00 EUR (bez PVN).