Pasta un kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšana (identifikācijas Nr.CA-19/95)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Pasta un kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-19/95).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 3.aprīlim plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 11.1. un 11.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Lietvedības nodaļas vadītāja Iveta Kadiķe

T: 67207678, 29129252, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti:
Iepirkuma daļā Nr. 1 apstiprināta darījuma slēgšana ar VAS “Latvijas Pasts” ar kopējo darījuma summu līdz 7500.00 EUR (bez PVN);

Iepirkuma daļā Nr. 2 apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “DHL Latvia” ar kopējo darījuma summu līdz 7500.00 EUR (bez PVN)