Perona tehnikas iegāde (Identifikācijas Nr. AK-19/55)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Perona tehnikas iegāde” (Identifikācijas Nr. AK-19/55).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 1. oktobrim plkst. 10.30 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 19. novembrī apstiprināti šādi atklāta konkursa rezultāti:

I Iepirkuma daļā – apstiprināt darījuma slēgšanu ar piegādātāju apvienību “AS “FERRUS” un TLD EUROPE S.A.S” ar kopējo darījuma summu 176 000.00 EUR (bez PVN);