Piedāvātās darba vietas skolēniem

Pirms pieteikšanās iepazīsties ar amata pienākumiem, prasībām, darba laiku un vēlamo vecumu.

Amats, struktūrvienība (piesakoties var norādīt saīsinājumu - izcelts "bold")

Galvenie darba pienākumi

Skaits (jūnijs/ jūlijs/ augusts)

Prasības amatam

Plānotais darba laiks*

Vēlamais minimālais vecums

Drošības joma (Drošības departamentā)

ADN

Lidostas aviodrošības dienesta darbinieks,

5419 02 (palīgs Aviācijas drošības nodaļā) 

Aviācijas drošības inspektora palīgs.

Veikt personu/pasažieru sagatavošanu drošības pārbaudei.

Regulēt plūsmu  pirms drošības pārbaudes.

Palīdzēt pasažieriem izmantot e-vārtus.

Savākt tukšos mantu grozus.

8/8/8

Valsts valodas prasme; angļu sarunvalodas prasme, komunikācijas prasmes

9:00-17:00, pilngadīgiem  06:00-22:00 ietvaros

16, vēlams 18

IDN
Drošības inspektors, 5419 16 (palīgs Iekšējās drošības nodaļā)

Drošības inspektora palīgs.

Nodrošināt viesu transporta caurlaižu izsniegšanu transporta kontrolpunktos AN4, AN6.

1/1/1

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme, datorprasmes (MS Office - pamata līmenī)

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

16

Klientu apkalpošanas joma (Klientu servisa nodaļā, Pasažieru apkalpošanas nodaļā)

AD
Uzskaites rādījumu reģistrētājs, 9623 02
(palīgs Autostāvvietu daļā)

Palīgs Autostāvvietu daļā.

Savākt bagāžas ratiņus no autostāvvietām un nogādāt tos līdz terminālim.

Konsultēt klientus par autostāvvietas apmaksas iespējām, transfēra pakalpojumu, sabiedriskā un starppilsētu autobusu pieturvietām.

Apkalpot klientus pie autostāvvietu apmaksas aparātiem, konsultēt autostāvvietas apmaksas veikšanā.

Pēc vadītāja norādījumiem veikt citus uzdevumus autostāvvietas darba nodrošināšanai (saskaitīt brīvās stāvvietas, izvietot konusus, uzsiet norobežojošās lentas utml.)

2/2/2

Valsts valodas prasme, vēlama angļu valodas prasme

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

pilngadīgam 06:00-22:00 ietvaros (5 dienas nedēļā, t.sk. sestdienas, svētdienas)

15

BG

Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs Bagāžas glabātavā, Informācijas servisa un bagāžas glabātavas daļā)

Bagāžas glabātavas aģenta palīgs.

Palīdzēt bagāžas glabātavas aģentam.

Pieņemt, reģistrēt, izsniegt, sagatavot norakstīšanai bez uzraudzības atstātās mantas.

Nodrošināt aktu ievadi sistēmā.

Pieņemt un izsniegt no reģistrētās bagāžas izņemtos priekšmetus.

Atbildēt uz e-pastiem par nozaudētajiem priekšmetiem.

1/1/1

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme, datorprasmes (MS Excel, Word, Outlook - labā līmenī)

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

16

KAD-1

Klientu apkalpošanas speciālists 4222 07 (palīgs-1  Klientu attiecību un pakalpojumu nodaļā)

Palīgs-1 Klientu apkalpošanas daļā.

Palīdzēt klientu apkalpošanā.

Organizēt pasažieru plūsmas Lidostas terminālī.

Nodrošināt atbalstu pasažieriem pie pašapkalpošanās bagāžas nodošanas līnijām.

Asistēt pasažieriem pie pašapkalpošanās reģistrācijas kioskiem.

Veikt termināļa ikdienas apsekošanu, fiksēt problēmas, kas saistītas ar termināļa tīrību un kārtību, klientiem sniegtajiem pakalpojumiem un to nodrošināšanu.

Veikt pasažieru apmierinātības pētījumus un aptaujas.

Veikt iepirkuma ratiņu un bērnu ratiņu savākšanu un nogādāšanu tiem paredzētajās vietās terminālī (sterilajā sektorā).

3/3/3

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme, komunikācijas prasmes, atbildība, datorprasmes (MS Exel, Word, Outlook - pamata prasmes)

Katru dienu (5 dienas nedēļā, t.sk. sestdienas) 8:00-20:00 ietvaros, pilngadīgam 06:00-22:00 ietvaros (5 dienas nedēļā, t.sk. sestdienas, svētdienas)

15

KAD-2

Klientu apkalpošanas speciālists 4222 07 (palīgs-2  Klientu attiecību un pakalpojumu nodaļā)

Palīgs-2 Klientu apkalpošanas daļā.

Veikt bagāžas ratiņu termināļa publiskajā daļā (reģistrācijas zālē un atlidošanas zālēs) savākšanu un novietošanu tam paredzētajās vietās.

1/1/1

Valsts valodas prasme, sadarbības un komunikācijas prasmes

Katru dienu (5 dienas nedēļā, tai skaitā, sestdienas) pēc grafika, atkarībā no lidojumu saraksta: 9:00-17:00, 10:00-18:00 vai 11:00-19:00 atkarībā no lidojumu saraksta

15

VIP
Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs  VIP pasažieru apkalpošanas daļā)

Palīgs VIP centrā.

Palīdzēt VIP pasažieru apkalpošanas daļas darbiniekiem. Sagatavot pārtikas preču (sāļās, saldās uzkodas, augļi, atspirdzinošie bezalkoholiskie un karstie dzērieni) sortimentu klientiem.

Palīdzēt  aprīkojuma un trauku sagatavošanā/novākšanā  reisu apkalpošanai.

Apsekot telpu aprīkojumu darbību un informēt par nepilnībām.

2/2/2

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme. Precizitāte un orientēšanās uz klientu apkalpošanu

Katru dienu (5 dienas nedēļā, tai skaitā sestdienas, pilngadīgam - arī svētdienas) 10:00-18:00 (pārtraukums 13:00-14:00)

15/18

PAAN
Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs  Pasažieru apkalpošanas nodaļā)

Palīgs Pasažieru apkalpošanas nodaļā.

Palīdzēt pasažieru apkalpošanas aģentiem.

Regulēt rindas pie pasažieru reģistrācijas.

Palīdzēt pasažieru reģistrācijas un iekāpšanas sektora sagatavošanas darbos (piemēram, izvietot tensabarjeras, aviokompāniju materiālus utml.).

Veikt pasažieru plūsmas uzraudzību (pie gaisa kuģiem), pēc darba vadītāja norādījumiem.

Uzraudzīt pasažieru plūsmu iekāpšanas sektorā, palīdzēt kontrolēt rokas bagāžu atbilstību aviokompānijas prasībām.

Palīdzēt administratīvajos darbos nodaļas ietvaros.

2/2/2

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme, komunikācijas prasmes. Jāievēro noteiktās korporatīvā tēla prasības klientu apkalpošanas darbiniekiem (apģērbs, aksesuāri, matu sakārtojums)

Darba dienas

8:00-16:00

15

PRM
Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs PRM pasažieru apkalpošanas grupā)

Palīgs Pasažieru apkalpošanas nodaļas PRM grupā.                             Palīdzēt PRM pasažieru apkalpošanas aģentiem.

Veikt PRM (personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām) pasažieru intervēšanu (ar aptaujas anketu).

Veikt PRM pasažieru rokas bagāžu apkalpošanu.

Veikt pasažieru plūsmas uzraudzību (pie gaisa kuģiem), pēc darba vadītāja norādījumiem.               

2/2/2

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme, komunikācijas prasmes.

Darba dienas

09:00-17:00

15

IT joma (Informācijas tehnoloģiju departamentā)

DKS

Telesakaru/ telekomunikāciju tehniķis 3522 01 (Palīgs Drošības un komunikāciju sistēmu nodaļā.

Palīgs Drošības un komunikāciju sistēmu nodaļā.

Veikt apsardzes un video sistēmu iekārtu, datortīkla kabeļu montāžas\demontāžas darbus.

0/1/0

Valsts valodas prasme, tehniskās zināšanas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

16

IKT
Datorsistēmu tehniķis, 3513 01 (palīgs Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehniskajā nodaļā)

Palīgs Informācijas  un komunikācijas tehnoloģiju tehniskajā nodaļā.

Palīdzēt atbalsta vecākajam speciālistam.

Veikt datortehnikas uzstādīšanu, kārtridžu nomaiņu.

Veikt noliktavā esošo preču uzskaiti, informācijas apkopošanu.

2/1/2

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme. Vēlams uzsāktas mācības vai padziļināta interese IT nozarē

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

16

Darbs birojā

TUN
Lietvedis 3341 04
(palīgs Tehniskās uzturēšanas nodaļā)

Palīgs Tehniskās uzturēšanas nodaļā.

Veikt ēku vizuālas apsekošanas datu aizpildīšanu vizuālās apsekošanas aktos, datu salīdzināšanu un aktualizēšanu.

Veikt dokumentu un fotofiksāciju noformēšanu saskaņā ar paraugu. Darbā būs nepieciešams pēc fotogrāfijas prast noteikt ēkas pamatelementus (jumts, sienas, pārsegums, pamati, logs, apšuvums utt.)

Digitalizēt papīra dokumentāciju.

1/0/0

Valsts valodas prasme, datorprasmes (MS Word, Excel - labā līmenī). Vēlama interese par būvniecību, arhitektūru un/vai ēku apsaimniekošanu

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

17

LN
Arhivārs 4415 01
(palīgs Lietvedības nodaļā)

Palīgs JD LN arhivāram lietvedim.

Sagatavot papīra formā esošās lietas  arhivēšanai, numurēt lapas arhivētajām lietām, noformēt lietu vākus, skenēt papīra dokumentus.   

1/0/0

Valsts valodas prasme, precizitāte un rūpība, prasme lietot biroja tehniku

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

16

DAN

Darba aizsardzības speciālists 3119 04 (palīgs Darba aizsardzības nodaļā)

Palīgs Darba aizsardzības nodaļā.

Veikt darba aizsardzības lietvedības dokumentu šķirošanu un kārtošanu.

Piedalīties darba vietu apsekojumos, sniegt atbalstu dokumentu sagatavošanā.

1/0/0

Valsts valodas prasme, datorprasmes (MS Word, Excel - labā līmenī), precizitāte un rūpība

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

15

MC
Sekretārs, 4120 01
(Palīgs Mācību centrā)

Palīgs Mācību centrā.

Sniegt atbalstu apmācību koordinatoram

Iesaistīties Mācību centra lietvedības darbu veikšanā, veikt apmācību datu apstrādi u.c. biroja darba uzdevumus.

1/1/1

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme. Datorprasmes labā līmenī, precizitāte, rūpība

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

17

PPN
Personāla speciālists, 2423 07 (palīgs Personāla pārvaldības nodaļā)

Palīgs Personāla pārvaldības nodaļā.

Palīdzēt personāla vadības un atlases lietvedībā (dokumentu sakārtošana, izdruka,  kopēšana, šķirošana, arhivēšana, iznīcināšana; datu apkopošana un ievade aptaujām).

1/1/1

Valsts valodas prasme, datorprasmes (Word, Excel - labā līmenī), precizitāte, rūpība

Normālais darba laiks

8:00-17:00 ietvaros

15

* Pārtraukums pusdienām - 1 stunda. Darba laikam par pamatu ņemts nepilngadīga palīga plānojums, pilngadīgam palīgam tas var mainīties.