Piedāvātās darba vietas skolēniem

Pirms pieteikšanās iepazīsties ar amata pienākumiem, prasībām, darba laiku un vēlamo vecumu.

Amats, struktūrvienība (piesakoties var norādīt saīsinājumu - izcelts "bold")

Galvenie darba pienākumi

Skaits (jūnijs/ jūlijs/ augusts)

Prasības amatam

Plānotais darba laiks*

Vēlamais minimālais vecums

KAPN-1

Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs-1 Klientu attiecību un pakalpojumu nodaļā)

1. Palīdzēt klientiem pie biļešu un bagāžas pašreģistrācijas aparātiem (termināļa publiskā daļa, reģistrācijas zāle).
2. Uzraudzīt un novietot paredzētajās vietās pasažieru bagāžas ratus (termināļa publiskā daļa - reģistrācijas zāle, atlidošanas zāles).

2/2/2

Valsts valodas prasme; angļu sarunvalodas prasme; darba pienākumu veikšanai nepieciešamā fiziskā izturība (darbs uz kājām, ratu stumšana)

10:00-18:00

15

KAPN-2

Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs-2  Klientu attiecību un pakalpojumu nodaļā)

1. Uzraudzīt un novietot paredzētajās vietās iepirkumu ratus un bērnu ratus (sterilā zona).

1/1/1

Valsts valodas prasme; darba pienākumu veikšanai nepieciešamā fiziskā izturība (darbs uz kājām, ratu stumšana)

10:00-18:00

15

ADN

Lidostas aviodrošības dienesta darbinieks, 5419 02
(palīgs Aviācijas drošības nodaļā) 

Veikt palīgdarbus aviācijas drošības pasākumos un drošības pārbaudēs, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās iespēju civilajā aviācijā:
1. Konsultēt pasažierus par e-vārtu izmantošanas kārtību.
2. Sniegt palīdzību pie e-vārtiem.
3. Regulēt pasažieru plūsmu pirms/ aiz e-vārtiem.
4. Padot pasažieriem mantu grozus un sagatavot pasažieri drošības kontrolei, ņemot vērā aviodrošības prasības.
5. Savākt tukšos mantu grozus.

8/8/8

Valsts valodas prasme; angļu sarunvalodas prasme

09:00-17:00/18:00

16

IDN

Drošības inspektors, 5419 16
(palīgs Iekšējās drošības nodaļā)

1. Veikt palīgdarbus aviācijas drošības pasākumos un drošības pārbaudēs, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās iespēju civilajā aviācijā.
2. Sniegt palīdzību IDN inspektoram piekļuves pārbaudes postenī AN4.

1/1/1

Valsts valodas prasme

08:00-16:00/17:00

15

AD

Uzskaites rādījumu reģistrētājs, 9623 02
(palīgs Autostāvvietu daļā)

1. Sniegt atbalstu Autostāvvietu daļas darbā.
2. Palīdzēt norēķināties klientiem par autostāvvietu (konsultējot).
3. Apsekot autostāvvietas, savākt un nogādāt bagāžas ratiņus līdz terminālim.

2/2/2

Valsts valodas prasme; vēlama angļu sarunvalodas prasme; darba pienākumu veikšanai nepieciešamā fiziskā izturība (darbs uz kājām, ratu stumšana)

10:00-18:00 un 12:00 - 20:00

15

VIP

Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs  VIP pasažieru apkalpošanas daļā)

1. Palīdzēt VIP pasažieru apkalpošanas daļas darbiniekiem.
2. Sagatavot pārtikas preču sortimentu klientiem.
3. Palīdzēt virtuves aprīkojuma un trauku sagatavošanā/ novākšanā reisu apkalpošanai.
4. Apsekot VIP centra telpu aprīkojumu darbību un informēt par nepilnībām.

0/2/2

Valsts valodas prasme, angļu sarunvalodas prasme (vēlams arī citas svešvalodas) sarunvalodas zināšanas. Precizitāte un orientēšanās uz klientu apkalpošanu

Katru dienu, saskaņā ar darba grafiku (tai skaitā) S., Sv. 10:00-18:00

15/18

IKT

Datorsistēmu tehniķis, 3513 01 (palīgs Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehniskajā nodaļā)

1. Palīdzēt IT atbalsta vecākajam speciālistam.
2. Veikt datortehnikas uzstādīšanu, kārtridžu nomaiņu, noliktavā esošo preču uzskaiti, informācijas apkopošanu.

2/2/2

Valsts valodas prasme, angļu valodas prasme. Vēlams uzsāktas mācības vai padziļināta interese IT nozarē

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

16

TUN

Lietvedis 3341 04
(palīgs Tehniskās uzturēšanas nodaļā)

1.Veikt ēku vizuālās apsekošanas datu aizpildīšanu vizuālās apsekošanas aktos, datu salīdzināšanu un aktualizēšanu, dokumentu un fotofiksāciju apstrādi, noformēšanu pēc esoša parauga (būs nepieciešams pēc fotogrāfijas prast noteikt ēkas pamatelementus: jumts, sienas, pārsegums, pamati, logs, apšuvums utt.). 
2.Digitalizēt papīra dokumentāciju.
3.Piedalīties ēku vizuālajā apsekošanā.

1/1/1

Valsts valodas prasme. Datorprasmes (MS Word, Excel - lietotāja līmenī). Vēlama interese par būvniecību, arhitektūru un/vai ēku apsaimniekošanu

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

16

LN

Arhivārs 4415 01
(palīgs Lietvedības nodaļā)

1.Sniegt atbalstu arhivāram lietvedim.
2.Veikt lapu numurēšanu arhivētajām lietām papīra formātā, lietu vāku noformēšanu, papīra dokumentu skenēšanu. 

1/0/0

Valsts valodas prasme. Prasme lietot biroja tehniku. Precizitāte, rūpīgums

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

16

KV

Sabiedrisko attiecību speciālists,
2432 08 (palīgs Komunikācijas vienībā)

1. Sniegt atbalstu sabiedrisko attiecību vecākajam speciālistam ikdienas darbā.
2. Palīdzēt plānot un īstenot iekšējās komunikācijas aktivitātes, tostarp rakstīt tekstus, plānot projektus un veikt citus darbus.

0/0/1

Valsts valodas prasme (arī rakstiski). Datorprasmes (MS Office - lietotāja līmenī)

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

17

MC-1

Sekretārs, 4120 01
(Palīgs Mācību centrā)

1. Sniegt atbalstu apmācību risinājumu speciālistam.
2. Veikt apmācību datu kvalitātes pārbaudi un ievadi LMS (elektroniskajā mācību sistēmā).

1/1/1

Valsts valodas prasme. Datorprasmes (MS Office) labā lietotāja līmenī, precizitāte, rūpīgums

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

17

MC-2

Sekretārs, 4120 01
(Palīgs Mācību centrā)

1. Sniegt atbalstu apmācību koordinatoram.
2. Veikt apmācību apliecinājumu kopēšanu, skenēšanu ievietošanai LMS (elektroniskajā mācību sistēmā).

1/1/1

Valsts valodas prasme. Datorprasmes (MS Office) labā lietotāja līmenī, precizitāte, rūpīgums

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

15

PPN

Personāla speciālists, 2423 07 (palīgs Personāla pārvaldības nodaļā)

1. Palīdzēt personāla vadības un atlases lietvedībā (dokumentu sakārtošana, izdruka, kopēšana, šķirošana, arhivēšana, iznīcināšana; datu apkopošana un ievade aptaujām).

1/1/1

Valsts valodas prasme. Datorprasmes (MS Office) lietotāja līmenī, precizitāte, rūpīgums

Normālais darba laiks 8:00-17:00 ietvaros

15

PAAN

Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs  Pasažieru apkalpošanas nodaļā)

1. Palīdzēt pasažieru apkalpošanas aģentiem.                             
2. Regulēt rindas pie reģistrācijas.  
3. Palīdzēt pasažieru reģistrācijas sagatavošanas darbos.                    
4. Veikt pasažieru plūsmas uzraudzību (sēdināšana/ sagaidīšana pie gaisa kuģiem) pēc operatīvās nepieciešamības.
5. Uzraudzīt pasažieru plūsmu iekāpšanas sektorā, palīdzēt kontrolēt rokas bagāžu atbilstību aviokompānijas prasībām.

2/2/2

Valsts valodas prasme; angļu (vēlams arī citas svešvalodas) sarunvalodas prasme; komunikācijas prasmes

Darba laiks: P.,O.,T. 09:00-17:00;

Ce. 08:00-16:00;

Pk. 10:00-18:00                                      

 

Apģērbam, apaviem, matu sakārtojumam jābūt ieturētam klasiskā stilā.  

15

PRM

Lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, 5111 01 (palīgs PRM pasažieru apkalpošanas grupā)

1.Palīgs Pasažieru apkalpošanas nodaļas PRM grupā.
2.Palīdzēt PRM pasažieru apkalpošanas aģentiem.  
3.Veikt PRM (pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām) rokas bagāžu apkalpošanu. 
4.Veikt PRM pasažieru intervēšanu (ar aptaujas anketu).
5.Veikt pasažieru plūsmas uzraudzību (sēdināšana/ sagaidīšana pie gaisa kuģiem) pēc operatīvās nepieciešamības.             

4/4/4

Valsts valodas prasme; angļu (vēlams arī citas svešvalodas) sarunvalodas prasme; komunikācijas prasmes

2 palīgi no 08:00-16:00 un 2 palīgi no 12:00-20:00.

15

* Pārtraukums pusdienām - 1 stunda. Darba laikam par pamatu ņemts nepilngadīga palīga plānojums, pilngadīgam palīgam tas var mainīties.