Pilsētas attīstības prioritātes

banner-image

Ilgtspējīga plānošana, arhitektūra un inženierzinātnes

  • Ilgtspējīgi un mūsdienīgi arhitektoniskās plānošanas principi, ievērojot BREEAM un LEED sertifikācijas standartu prasības.
  • Priekšroka ģeotermālās un saules enerģijas ražošanas sistēmām, lai izvairītos no fosilo enerģijas avotu izmantošanas.
  • Atbildīga un aprites pieeja resursu izmantošanā, piemēram, lietus ūdens savākšana un atkārtota lietošana.
  • Būvniecības tehnoloģijas, kurās izmanto ilgtspējīgus un atjaunojamus materiālus, piemēram, masīvkoka konstrukcijas.
  • Zaļā arhitektūra, kas veicina dabisko ekosistēmu, klimata regulēšanas un stabilizācijas sistēmu klātbūtni, piemēram, dabisko zaļo zonu, krastmalu un mitrāju veidošana, zaļo jumtu ierīkošana.