Pretapledošanas reaģentu iegāde (Identifikācijas Nr. RIX 2019/243-AK)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Pretapledošanas reaģentu iegāde” (Identifikācijas Nr. RIX 2019/243-AK).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 4. septembrim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas jurists Aleksandrs Tereševs
T: 67 207 665, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 21. oktobrī apstiprināta darījuma slēgšana ar šādiem pretendentiem:

Iepirkuma daļā Nr.1 – UAB “Stega” ar kopējo darījuma summu 360 000.00 EUR (bez PVN);
Iepirkuma daļā Nr.2 – UAB “Stega” ar kopējo darījuma summu 340 000.00 EUR (bez PVN).