“Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un Muzeja ielas pārbūve” (Identifikācijas Nr. AK-19/53)

10/06/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un Muzeja ielas pārbūve” (Identifikācijas Nr. AK-19/53).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 4. martam plkst. 9.30 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda
T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Nolikuma 2.1. pielikums - projekts

 Nolikuma 2.2. pielikums - darbu apjomi

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Grozījumi Nr.3

Grozījumi Nr.4

Precizētais nolikuma 2.2. pielikums (darbu apjomi-tāmes) pēc grozījumiem Nr.1

Precizētais nolikuma 2.2. pielikums (darbu apjomi-tāmes) pēc grozījumiem Nr.2

Precizētais nolikuma 2.2 pielikums  (darbu apjomi - tāmes) pēc grozījumiem Nr.3

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:
1_atbilde

2_atbilde

3_atbilde

4_atbilde

5_atbilde

6_atbilde

7_atbilde

8_atbilde

9_atbilde

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 8. jūnijā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Buildimpeks” ar līgumcenu 971 111.11 EUR (bez PVN).