"Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/18)

02/03/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju "Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/18).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 16. februārim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Tatjana Jakimova
T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51124

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Amado Translation” par kopējo darījuma summu līdz 12 788.00 EUR (bez PVN).