Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (Identifikācijas Nr. CA-19/51)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””” (Identifikācijas Nr. CA-19/51).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 18. martam plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 14.1. un 14.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Lietvedības nodaļas vadītāja Iveta Kadiķe
T: 67207678, 29129252, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Linearis” par kopējo darījuma summu līdz 16 595.00 EUR (bez PVN).