„Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””” (Identifikācijas Nr. CA-20/23).

30/04/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””” (Identifikācijas Nr. CA-20/23).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 13. martam plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 14.1. un 14.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Lietvedības nodaļas vadītāja Iveta Kadiķe

T: 67207678, 29129252, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Cenu aptaujas rezultāti: cenu aptauja izbeigta.