„Ratu un grozu iegāde VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" drošības kontrolpunktiem” (Identifikācijas Nr. CA-20/221)

09/12/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Ratu un grozu iegāde VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" drošības kontrolpunktiem” (Identifikācijas Nr. CA-20/221).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 26. novembrim plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 18.1. un 18.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Aviācijas drošības nodaļas vadītājs Kārlis Dombrovskis
T: 28331143, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi

Cenu aptaujas noteikumi_TULKOJUMS

Cenu aptaujas rezultāti: cenu aptauja izbeigta.