Reklāmas un mārketinga pakalpojumu nodrošināšana (Identifikācijas Nr. AK-19/207)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Reklāmas un mārketinga pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. AK-19/207).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākais jurists Edgars Lauskis
T: 68806157, e-pasta adrese: [email protected]

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 16. decembrī apstiprināta darījuma slēgšana ar AS “RCL” ar kopējo darījuma summu līdz 300 000.00 EUR (bez PVN).