„Rindu vadības sistēma” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/109)

19/03/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina tirgus izpēti „Rindu vadības sistēma” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/109).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 18. martam plkst. 15.00, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]

Kontaktpersona: Drošības departamenta Analītiskās nodaļas vadītājs Andrejs Torgošovs
T: 67207235, e-pasta adrese: [email protected]

Tirgus izpētes darba uzdevums