Šķēršļu mērījumi 2. un 4. zonā (Identifikācijas Nr. AK-19/285)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Šķēršļu mērījumi 2. un 4. zonā” (Identifikācijas Nr. AK-19/285).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 23. septembrim plkst. 11.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 11./12. novembrī apstiprināta darījuma slēgšana ar šādiem pretendentiem:
I Iepirkuma daļā - SIA “Metrum” ar kopējo darījuma summu 72 384.00 EUR (bez PVN);
II Iepirkuma daļā - SIA “Metrum” ar kopējo darījuma summu 27 593.00 EUR (bez PVN).