„Šķidrā dezinfekcijas līdzekļa iegāde gaisa kuģu tualetēm” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/115)

27/04/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina tirgus izpēti „Šķidrā dezinfekcijas līdzekļa iegāde gaisa kuģu tualetēm” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/115).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 2. aprīlim plkst. 15.00, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]

Kontaktpersona: Finanšu departamenta sagādes speciāliste-referente Līga Saidāne
T: 67060447, e-pasta adrese: [email protected]

Tirgus izpētes tehniskā specifikācija