Skrejceļa gaismu vadības un monitoringa sistēmas apkalpošana (identifikācijas Nr. SP-17/141)

13.06.2018.

2018. gada 25. maijā līgumslēgšanas tiesības piešķirtas ADB Safegate Finland Oy par kopējo darījuma summu 51 150.00 EUR (bez PVN). 
2019. gada 11. martā sarunu procedūra pārtraukta.