Smiths Heimann rentgenu rezerves daļu un izejmateriālu iegāde (identifikācijas Nr. SP-19/73)

21/01/2020

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas UAB MTS "Novatex" par kopējo darījuma summu 50 499.50 EUR (bez PVN).