"Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu monitoringa un konsultāciju pakalpojumi VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” plānoto ieguldījumu līdzfinansēšanai" (identifikācijas Nr. RIX 2021/148)

05/08/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu monitoringa un konsultāciju pakalpojumi VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” plānoto ieguldījumu līdzfinansēšanai”(Identifikācijas Nr. RIX 2021/148).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 26. jūlijam plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Laura Alksne-Meldere
T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59770 

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķiras SIA "PricewaterhouseCoopers" kopējo darījuma summu līdz 41999,00 EUR (bez PVN).