Teritorijas uzturēšana ziemas periodā (Identifikācijas Nr. AK-19/110)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Teritorijas uzturēšana ziemas periodā” (Identifikācijas Nr. AK-19/110).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 24. septembrim plkst. 11.30 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Tatjana Jakimova
T: 67207100, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 15. oktobrī apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Roadeks” ar kopējo darījuma summu līdz 209 000.00 EUR (bez PVN).