Traktoru piekabes iegāde (Identifikācijas Nr. CA-19/286)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Traktoru piekabes iegāde” (Identifikācijas Nr. CA-19/286).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 1. oktobrim plkst. 11.00 cenu aptaujas noteikumu 16.1. un 16.2 punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Mehanizācijas nodaļas vadītājs Roberts Raits
T: 20221067, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Silja”  par kopējo darījuma summu 36 600,00 EUR (bez PVN).