Trokšņa stratēģiskā karte

Lidostas Trokšņa stratēģiskā karte apvieno informāciju par gaisa kuģu radītā trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu, dažādas sabiedriskās iestādes, trokšņa robežlielumiem šādās teritorijās. Tā ir izstrādāta:

  • sabiedrības informēšanai par lidostas apkalpoto gaisa kuģu radīto troksni;
  • datu iegūšanai lidostas trokšņu samazināšanas rīcības plāna izstrādē;
  • Eiropas Komisijas informēšanai par vides troksni Latvijas teritorijā.

Trokšņa stratēģiskā karte sastāv no četrām daļām:

  • I daļa. Kartēšanas rezultātu kopsavilkums;
  • II daļa. Trokšņa stratēģiskās kartes tehniskā atskaite;
  • III daļa. Kartēšanas rezultāti tabulu veidā;
  • IV daļa. Kartēšanas rezultāti karšu veidā.

 

Noskaties 2023.gada trokšņa stratēģiskās kartes prezentāciju

 

Jautājumos par trokšņa stratēģisko karti vari vērsties pie vides trokšņa pārvaldības speciālista.

Jānis Brižs
Vides trokšņa pārvaldības speciālists