Trokšņa stratēģiskā karte

Lai gan lidostas darbība nerada būtiskas tiešas trokšņa emisijas, tomēr lidostā nosēžas un paceļas aviokompāniju gaisa kuģi, kas tās rada. Tāpēc vides trokšņa emisijas ir netieša lidostas ietekme uz vidi.

Lidostas Trokšņa stratēģiskā karte apvieno informāciju par gaisa kuģu radītā trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu, dažādas sabiedriskās iestādes, trokšņa robežlielumiem šādās teritorijās. Tā ir izstrādāta:

  • sabiedrības informēšanai par lidostas apkalpoto gaisa kuģu radīto troksni;
  • datu iegūšanai lidostas trokšņu samazināšanas rīcības plāna izstrādē;
  • Eiropas Komisijas informēšanai par vides troksni Latvijas teritorijā.

Trokšņa stratēģiskā karte sastāv no četrām daļām:

  • I daļa. Kartēšanas rezultātu kopsavilkums;
  • II daļa. Trokšņa stratēģiskās kartes tehniskā atskaite;
  • III daļa. Kartēšanas rezultāti tabulu veidā;
  • IV daļa. Kartēšanas rezultāti karšu veidā.

Jautājumos par trokšņa stratēģisko karti vari vērsties pie vides trokšņa pārvaldības speciālista.

Jānis Brižs
Vides trokšņa pārvaldības speciālists