Dzeramais ūdens

Dzeramo ūdeni iegūstam no teritorijā izvietotiem artēziskajiem urbumiem 165 līdz 180 metru dziļumā. Ūdeni pirms tā lietošanas apstrādājam, lai tas atbilstu dzeramā ūdens kvalitātes prasībām. Dzeramo ūdeni piegādājam arī gaisa kuģiem.

Pasažieru ērtībai terminālī ir pieejami seši dzeramā ūdens automāti, no kuriem ūdeni var iepildīt pasažieru termosos un vairākkārt lietojamās pudelēs.

Lai samazinātu ūdens patēriņu, visās lidostas termināļa labierīcībās ir uzstādītas ūdeni taupošas santehnikas iekārtas.

Notekūdeņi

Lietus notekūdeņus lidostas teritorijā savāc lietus savākšanas sistēmā, kurā tos attīra no naftas produktiem un novada meliorācijas grāvjos. Ūdens no meliorācijas grāvjiem ietek Neriņas upē un lielākajā ūdenstilpē lidostas tuvumā – Babītes ezerā. Tādēļ, lai pārliecinātos par novadīto lietus notekūdeņu kvalitāti, regulāri veicam to kvalitātes kontroli, lai notekūdeņi atbilstu visām normatīvo aktu prasībām.

Pazemes ūdens kvalitātes un piesārņojuma kontrolei ir izveidoti astoņi novērošanas urbumi:

  • trīs urbumi ir izvietoti pie uzņēmuma degvielas uzpildes punkta;
  • pieci urbumi ir izvietoti gar skrejceļu.

Notekūdeņu stāvokļa monitorings ļauj savlaicīgi konstatēt piesārņojumu un ierobežot tā izplatību.

Piesārņotās vietas

Lidostas teritorijā un tās tiešā tuvumā kopš Padomju Savienības laikiem atrodas trīs piesārņotas vietas *. Šajās vietās atradās militāras nozīmes ķīmisko vielu uzglabāšanas tvertnes dažādu naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. Kad Padomju Savienības norieta laikā astoņdesmito gadu beigās tvertnes un iekārtas likvidēja, naftas produkti nonāca gruntī, piesārņojot augsni un gruntsūdeņus.

Lidosta un tās teritorijā esošie uzņēmumi ir veikuši detalizētu vēsturiskā piesārņojuma izpēti, novērtējot piesārņojuma izplatības raksturu un piesārņojuma līmeni. Izpētes rezultāti ļauj pieejamo resursu ietvaros veikt nepieciešamos attīrīšanas darbus.

* VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”: “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs”