Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Identifikācijas Nr. AK-18/123)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. AK-18/123).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 29. janvārim plkst. 14.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Vita Meimere
T: 67207919, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 11. februārī apstiprināta darījuma slēgšana ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli ar kopējo darījuma summu 25 111.11 EUR (bez PVN).