„Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/28)

26/01/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/28).

Veikti grozījumi cenu aptaujas noteikumos.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 22. janvārim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49091

Cenu aptaujas rezultāti: cenu aptauja izbeigta.