“Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/81)

18/02/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Identifikācijas Nr. RIX 2021/81).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 17. februārim plkst. 09.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51099

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2021. gada 18. februārī apstiprināta darījuma slēgšana ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli piedāvāto kopējo apdrošināšanas prēmiju 59 753,09 EUR.