VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana" (identifikācijas Nr. AK-18/121)

21/01/2020

 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. AK-18/121).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 14. janvārim plkst. 14.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Annija Veismane

T: 67207919, e-pasts: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 28. janvārī apstiprināta darījuma slēgšana ar ERGO Insurance SE Latvijas filiāli ar darījuma summu 56 726.00 EUR (bez PVN).