VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana" (identifikācijas Nr. AK-18/121)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Lidostas pievadceļu infrastruktūras attīstības scenāriju analīze un rekomendāciju izstrāde” (Identifikācijas Nr. CA-18/473).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 18. janvārim plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 14.1. un 14.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Valdes priekšsēdētājas padomnieks Artūrs Kokars
T: 26176555, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: cenu aptauja pārtraukta.