Vēsturiskā piesārņojuma izpēte un sanācijas programmas izstrāde (Identifikācijas Nr. AK-19/252)

21/01/2020

 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Vēsturiskā piesārņojuma izpēte un sanācijas programmas izstrāde” (Identifikācijas Nr. AK-19/252).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 26. jūlijam plkst. 11.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova

T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 5. augustā apstiprināta darījuma slēgšana ar AS “VentEko” ar darījuma summu 34 700.00 EUR (bez PVN).