Vides jomai izvirzītie ilgtermiņa mērķi un sadarbība ar iesaistītajām pusēm

18/10/2022

Vides jomai izvirzītie ilgtermiņa mērķi un sadarbība ar iesaistītajām pusēm