Viena bagāžas pārbaudes rentgena iekārtas iegāde (identifikācijas Nr. SP-19/186)

22/01/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Smiths Heimann GmbH par kopējo darījuma summu 82 392.00 EUR (bez PVN).