Zāles pļāvēju ar savācēju iegāde (Identifikācijas Nr. CA-19/123)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Zāles pļāvēju ar savācēju iegāde” (Identifikācijas Nr. CA-19/123).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 12. aprīlim plkst. 11.00 cenu aptaujas noteikumu 17.1. un 17.2 punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Mehanizācijas nodaļas vadītājs Roberts Raits
T: 20221067, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Silja” par kopējo darījuma summu 28 260.00 EUR (bez PVN).