Informācija aktualizēta 2022.gada 11.oktobrī

Kohēzijas fonda projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” mērķis ir uzlabot vides un drošības pasākumus lidostā “Rīga”, realizējot investīciju projektus, kas saistīti ar ietekmes uz vidi mazināšanu un drošības prasību paaugstināšanu, lai sekmētu klimata un energoefektivitātes politikas mērķu sasniegšanu atbilstoši pieaugošajam pasažieru apjomam. Projekta ietvaros plānots īstenot arī tādas darbības, kas saistītas ar lidostas drošības un aviācijas glābšanas funkciju īstenošanu un kvalificējamas kā darbības, kas saistītas ar valsts varas īstenošanu, nodrošinot civilās aviācijas drošības pasākumu uzlabošanu.

Projekta izpildes termiņš - 2023.gada 31.decembris.

Par projektu
Finansējums
Aktivitātes
Sagaidāmie rezultāti
Logo ieguldījums tavā nākotnē