ANO ilgtspējas mērķa logo

Līdz ar pasaulē notiekošajām klimata pārmaiņām aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta cilvēku pārvietošanās rezultātā radītajam piesārņojumam, kurā sava ietekme ir arī aviācijas nozarei. Kopā ar citām pasaules lidostām mēs strādājam CO2 emisiju samazināšanai, lai līdz 2050. gadam kļūtu par klimatneitrālu lidostu.

Airport Carbon Accreditation
Starptautiskās Airport Carbon Accreditation (ACA) programmas mērķis ir samazināt lidostu CO2 izmešus.
NetZero2050
Net Zero 2050 ir starptautiska lidostu iniciatīva ar mērķi līdz 2050.gadam lidostās sasniegt klimata neitralitāti.