Mūsu mērķis ir samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu un optimizēt to šķirošanu, iespējami vairāk sadzīves atkritumu nododot otrreizējai pārstrādei.

Atkritumu savākšanas konteineri un informatīvie pasākumi

Lidostas terminālī un tehnisko dienestu ēkās ir uzstādīti dalītās atkritumu savākšanas konteineri PET, stikla un papīra savākšanai. Tas ir palīdzējis sadzīves atkritumu plūsmā pakāpeniski samazināt nešķiroto atkritumu īpatsvaru. Ar dažādiem informatīvajiem pasākumiem izglītojam pasažierus un darbiniekus par iespējām, kas padarītu atkritumu apsaimniekošanu videi draudzīgāku.

Bīstamo un sadzīves atkritumu savākšana

Ēku uzturēšanas, iekārtu apkopes un citos darbības procesos lidostā rodas arī bīstamie atkritumi. Lai nodrošinātu videi drošu atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu, sadzīves un bīstamos atkritumus nogādājam speciāli izbūvētā atkritumu savākšanas angārā, no kurienes tos nodod licencētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Depozīta sistēma

Lai samazinātu to atkritumu skaitu, kas nonāk kopējā atkritumu plūsmā, lidostas nomniekus un pasažierus aicinām līdzdarboties depozīta sistēmā. Pasažieri var ziedot savu depozīta iepakojumu īpašā ziedojumu punktā terminālī pirms drošības kontroles, savukārt nomniekiem ir iespēja slēgt līgumu ar SIA “Depozīta iekārtu operators”.

Infografika: Depozīta sistēma lidostā "Rīga"