Viens no mūsu mērķiem vides aizsardzībā – apzināt lidostas darbības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību apkārtējās teritorijās.

Dzīvnieku un putnu pārvietošanās lidlaukā un tā apkārtnē

Mēs kontrolējam dzīvnieku un putnu pārvietošanos lidlaukā un tā apkārtnē, jo sadursme ar dzīvniekiem vai lieliem putniem var būt par cēloni gaisa kuģa bojājumiem un izraisīt smagas sekas. Dzīvnieku iekļūšanu lidlaukā ierobežojam ar nožogojumu un citiem perimetra aizsardzības pasākumiem. Savukārt, lai mazinātu putnu klātbūtni, izmantojam tādus aizsardzības pasākumus kā skaņas signālus, zālāja pļaušanu, kukaiņu iznīcināšanu un citus.

Projekts “Putnu un dzīvotņu direktīvas ieviešana Eiropas lidlaukos”

No 2022. līdz 2024. gadam sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi piedalāmies Eiropas Savienības Vides tiesību īstenošanas un izpildes tīkla projektā “Putnu un dzīvotņu direktīvas ieviešana Eiropas lidlaukos”. Īstenojot projektu, vēlamies gūt ieskatu par ietekmi uz biotopiem, putniem, apputeksnētājiem un citiem dzīvniekiem, kā arī savvaļas dzīvnieku kontroles praksi Eiropas lidlaukos.

Depozīta iepakojuma ziedojums vides aizsardzībai

Lidostas termināļa zonā pirms drošības pārbaudes ir uzstādīts depozīta iepakojuma ziedojumu punkts. Depozīta maksu 10 eirocentu apmērā no vienas depozīta taras kā pasažieru ziedojumu novirzām vides aizsardzības mērķim – izzūdošo dabisko pļavu atjaunošanas projektiem. Tos īsteno nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”.