Par projektu

Lidosta “Rīga” partnera statusā piedalās “Interreg Baltijas jūras programmas” finansējuma kategorijas “Zaļā mobilitāte” atbalstītajā projektā „Baltijas jūras reģiona ūdeņraža gaisa transports – Baltijas jūras reģiona lidostu sagatavošana zaļajam ūdeņradim” (BSR HyAirport). Projekta iniciators ir Hamburgas lidosta, un tajā kopumā apvienojušies 16 partneri – lidostas, lidsabiedrības, pētniecības iestādes un tehnoloģiju uzņēmumi no Skandināvijas, Baltijas valstīm, Polijas un Vācijas – un 24 asociētās organizācijas. No Latvijas puses projektā kā partneri iesaistījušies arī Latvijas Ūdeņraža asociācija, Latvijas Biozinātņu un teholoģiju unversitāte un aviācijas degvielas piegādātājs SIA “Gulfsteram Oil”, bet asociēto dalībnieku vidū ir arī nacionālā aviokompānija „airBaltic”, Liepājas lidosta, Civilās aviācijas aģentūra un Satiksmes ministrija.

Projekta īstenošana uzsākta 2023. gada novembrī un ilgs līdz 2026. gada 31. oktobrim.

Mērķis

“BSR HyAirport” mērķis ir nākamo trīs gadu laikā radīt priekšnosacījumus lidostu infrastruktūras pielāgošanai ar ūdeņradi darbināmu gaisa kuģu lidojumiem, sagatavotu lidostas zaļā ūdeņraža uzglabāšanai, apstrādei un piegādei kā nākotnes enerģijas avotam aviācijā.

Projekts tiek īstenots, lai nākotnē varētu atdzīvināt reģionālo gaisa satiksmi un labāk savienotu Baltijas jūras reģionus ar esošajiem aviācijas centriem, tāpēc partnerībā iesaistītas arī vairākas mazākas lidostas un reģionālās aviokompānijas.

Finansējums

“BSR HyAirport” kopējais budžets 4,8 miljoni eiro. Lidostas “Rīga” darbam projektā paredzēti aptuveni 420 tūkstoši eiro trīs gadu periodā.

Aktivitātes

Projektā plānotas trīs darba pakotnes – risinājumu izstrāde, pilotprojektu īstenošana un risinājumu / zināšanu pārnese, katrā pakotnē paredzētas vairākas aktivitātes. Lidosta “Rīga” iesaistīsies gan juridiskā ietvara izpētē un izstrādē ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanai gaisa kuģu apkalpošanas un lidlauka tehnikas darba procesos, gan ar ūdeņradi darbināma gaisa kuģa un lidlauka uzturēšanas tehnikas testēšanā, kā arī projekta rezultātu komunikācijā ar projekta mērķa grupām un projekta rezultātu noturības plāna izstrādē.

Jaunumi

Lidosta “Rīga” iesaistās vērienīgā ūdeņraža testēšanas projektā

Sasniedzamie rezultāti

Projekta ietvaros tiks veidota jauna zināšanu un pieredzes bāze ūdeņraža tehnoloģiju izmantošanai aviācijā – no tiesiskā regulējuma, prasību un procesu izstrādes līdz zaļā gāzveida ūdeņraža piegādes ķēžu attīstības iespējām no ražošanas vietas līdz uzpildei lidmašīnās un virszemes apkalpošanas tehnikā. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt priekšnosacījumus lidostas infrastruktūrai, kas ir pielāgota ar ūdeņradi darbināmām lidmašīnām un veikt ar ūdeņradi darbināmas lidlauka tehnikas un gaisa kuģa testēšanu.